Algemeen
Onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden zijn uitlsuitend van toepassing  op alle overeenkomsten, samenwerkingen of uitvoeren met/ door Lasercut.be.
Lasercut.be is gespecialiseerd in het uitvoeren van digitaal snij- en graveerwerk  met een CO2 lasersnijder of een CNC freesmachine.


Prijzen
Wij berekenen al onze prijzen aan de hand van aangeleverde bestanden. 
Een uiteindelijke prijs is gebaseerd op;

  1. het materiaal,
  2. de staat van het aangeleverde bestand, de handling en de opmaak,
  3. de productietijd.

Aanpassingen in het ontwerp aangeleverd door de klant, na goedkeuring van offerte, kunnen een aanpassing van prijs veroorzaken.

We doen onze uiterste best op voorhand correcte prijzen in onze offerte te verwerken. Indien de productiekosten hoger liggen door toedoen van de klant,  zullen deze zo snel mogelijk meegedeeld worden.

Alle overeenkomsten gemaakt met Lasercut.be worden gefactureerd op basis van  prestaties en niet op basis van resultaat.

Lasercut.be hanteert een minimum order bedrag van 45€ ex btw. Alle testen, prototypes, voorbeelden en mock-ups worden aangerekend aan 45€ ex btw.Tekenwerk
Bestanden worden standaard aanvaard in de volgende formaten: .pdf .ai .dxf

Het opmaken van de productie tekening wordt door Lasercut.be zelf verzorgd.


Materialen
Lasercut.be heeft zelf een beperkte voorraad aan materialen.  We werken samen met betrouwbare leveranciers en verkiezen zelf het materiaal te bestellen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor door de klant verkeerd geleverd materiaal en materiaal dat niet voldoet aan onze eisen voor een correcte verwerking. Bij het aanleveren van eigen materiaal is het vereist een extra materiaal te  voorzien om de nodige instellingen te maken en uitval op te vangen.
Lasercut.be kan 25% van de marktwaarde van het materiaal in rekening brengen om onvoorziene en extra kosten te dekken.

Lasercut kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen door toedoen van te late levering van materiaal door de leveranciers.
 

Levering
Lasercut.be neemt geen verantwoordelijkheid voor vertraging opgelopen door transport. Al onze leveringstermijnen zijn benaderend, zelfs wanneer zij bij overeenkomst zijn bedongen. 
Wij verpakken alle gemaakte producten met de nodige zorg. Indien er specifieke vereisten zijn moeten deze op voorhand duidelijk meegedeeld worden. 
De levertijd van een bestelling zal bij de offerte meegedeeld worden. De levertijd gaat pas in wanneer aan alle voorwaarden voldaan is om de opdracht te kunnen uitvoeren. Dit wil zeggen: een goedgekeurde offerte, de juiste facturatiegegevens, de nodige definitieve tekeningen, eventuele betaling van een voorschot en het juiste materiaal is ter beschikking.


Privacy
Lasercut.be behandeld alle binnegekomen bestanden met de grootste zorgvuldigheid. We gebruiken uw bestanden enkel om het project uit te voeren. We kunnen wel afbeeldingen en foto’s gebruiken om op onze website teplaatsen. Dit echter indien we hiervoor toestemming vragen en krijgen. 
Lasercut.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor claims met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten van aangeleverde bestanden. 
Wij behouden ons tevens het recht opdrachten te weigeren indien we vermoeden dat de klant niet beschik over de nodige eigendomsrechten over de aangeleverde bestanden.


Betalingen
Alle facturen van Lasercut.be zijn in regel binnen de 5 werkdagen te betalen, tenzij expliciet anders overeengekomen.

Nieuwe klanten in het systeem worden gevraagd een volledige betaling van het factuurbedrag te maken pro-forma bij goedkeuring van de offerte.

Bij de bestelling kan gevraagd worden een voorschot te betalen voor de materiaal kost van het project.

Alle offertes, facturen en bestelbonnen worden per e-mail bezorgd. 

Openstaande facturen worden als volgt behandeld:

  • Vervaldag factuur
  •  na 5 werkdagen: 1e herinnering
  •  na 10 werkdagen: 2e herinnering
  •  na 15 werkdagen: 3e herinnering + min. 45€ rappel kosten
  •  na 30 dagen: automatische doorsturing naar Incasso bureau.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling zonder ernstige en erkende reden 

op de vervaldag is boven het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 12% van de totale factuurschuld, met een minimum van € 125 en een maximum van € 2.500, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. 

Klachten over de goederen moeten op straf van verval gemotiveerd en aangetekend aan onze zetel worden gericht binnen de acht dagen na levering en vóór verwerking.

Met behoud van alle rechten.

instagram feed

2020 copyright Lasercut.be - site design by Rob De Schutter - Algemene Voorwaarden

Send  

Dank u!

Uw aanvraag werd goed ontvangen,

we nemen spoedig contact op.

This field is required.

Invalid Phone

Invalid Email

CONTACT FORMULIER

Invalid Email

Contacteer

LASERCUT.BE

ONS ADRES

 

Eksaardserijweg 248B

9041 Oostakker

Belgie

 
Altijd welkom om uw idee of project te bespreken.  We hebben koffie van verse bonen, filterkoffie en een senseo.

Koffie dus. Desnoods met melk.

Soms met suiker.
 

Phone:
Email: 
 

beL: 0474 625 957
e-mail: hello@lasercut.be

 

instagram feed